Zraková terapie a ortoptika

ENGRAMMA s.r.o.

Práce zrakového terapeuta:
 funkční vyšetření zrakových funkcí a dovedností
 zraková terapie (technika zrakové práce, nácvik s pomůckami, zraková hygiena)
 objasnění zrakového problému, včetně zrakové vady
 nabídka možností reedukace a kompenzace
 vypracování zprávy, jak pracovat s klientem, který má specifické problémy v
oblastech zrakových funkcí a dovedností, a jejich vliv na proces rozvoje zrakových
možností pro získávání informací z okolí, pro komunikaci, výchovný a vzdělávací
proces.
 vyšetření a následná rehabilitace u osob s poruchami zraku v důsledku postižení
CNS
 spolupráce s dalšími odbornými pracovišti v oblasti zdravotnictví, školství a
sociálních služeb
Funkční vyšetření zraku klientovi odpoví na otázku „Jak vidí?“. Zhodnotí kvalitu vidění,
vysvětlí možné deficity a navrhne řešení pro zmírnění či odstranění visuláních či
visuomotorických obtíží.
 

Zraková terapie

Konzultace zrakové terapeutky , PHDr. Zuzana Mudrová

Ordinační hodiny úterý 8:00- 13 hod,  čtvrtek  8-15 hod , na vyšetření je nutné se předem objednat na pražském 

tel. čísle  776 178 055.

Vyžádaná konzultace  s vypracováním posudku / např. pro školu/ je zpoplatněna částkou 800 - 1500, Kč , vyšetření zraku 600 ,-Kč u nesmluvních pojišťoven,  platba je možná pouze hotově.

Ortoptika 

Bc. Kateřina Bezděková

V současné době z provozních důvodů ortoptická cvičení neprovádíme 

 

Náš tým

MUDr.Renáta Pelikánová , odborná oční lékařka

MUDr.Kateřina Trávová , odborná oční lékařka

MUDr. Jana Helvichová , odborná oční lékařka

PhDr. Zuzana Mudrová , zraková terapeutka

Bc.Kateřina Bezděková, ortoptická sestra

Josef Kuba, technik a asistent

Šárka Tůmová, odborná asistentka 

 Naše smluvní pojišťovny
​​

Image​​​​     Image​​​​     Image​​​​​     Image​​​​​     Image​​​​​     Image​​​​ 


U nepojištěných pacientů se cena odvíjí od vlastních výkonů.
Vyšetření zrakovou terapeutkou není hrazeno u pojištěnců pojišťoven 201, 205. ​
V bohušovické ordinaci není hrazeno u pojištěnců pojišťoven 207 a 211.

Engramma s.r.o. | IČO: 28991729 | Osiková 280, 250 64 Měšice | Spisová značka: C 158390/MSPH Městský soud v Praze | GDPR | O cookiesUPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY

Žádáme pacienty, aby si důsledně hlídali, na které telefonní číslo volaji, zda do Prahy či do Bohušovic, případně hlásili, do které ordinace chtějí být objednáni. Přeobjednání pak není možné z důvodu dlouhé objednací doby !!!